آگهی روزنامه

آگهی های روزنامه اطلاعات

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

شركت عمران شهرجديد سهند در نظرداردمناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح جدول ذیل را از پیمانکاران دارای گواهی صلاحیت در رشته مرتبط وازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسنادمناقصه تاارائه پیشنهادمناقصه گران وبازگشایی پاکتهاازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهدشد ولازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکورودریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت درمناقصه محقق سازند.

ردیف

شرح موضوع مناقصه عمومی

شماره مناقصه در سامانه ستاد

گواهی صلاحیت پیمانکاری مورد نیاز

1

خدمات عمومی (حفاظتی، نگهداری و ایجاد مراقبت وامنیت دراراضی تحت تملک شرکت عمران شهرجدیدسهند) (شامل فازهای 1-2-3-4-5 وسایر اراضی در پلاک فوق) و مسیر تملک شده اتوبان

20000013840000011

مجوز فعالیت در امور خدمات حفاظتی ومراقبتی تحت نظارت مرکز انتظام

 

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 19/02/1400 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ  22/02/1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 03/03/1400

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 03/03/1400

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزارجهت دریافت اطلاعات بیشتردرخصوص اسنادمناقصه وارائه پاکتهای الف :آدرس شهرجدیدسهند-فازدوم- بالاترازجایگاه سی ان جی –شرکت عمران شهرجدیدسهندطبقه همکف – واحدپیمان ورسیدگی وتلفن 5-33437701-041

اطلاعات تماس سامانه ستادجهت انجام مراحل عضویت درسامانه  :

مرکزتماس  : 41934-021

دفترثبت نام :88969737 و 85193768

اطلاعات تبریز

تبريز به گواه تاريخ، شهري با قدمت بيش از چهارهزار ساله مهد تمدن و شهرنشيني و مرکز مبادلات تجاري و بازرگاني در شنالغرب ايران هست. اطلاعات تبریز سعی دارد با شناساندن تبريز به هموطنان در داخل و خارج از کشور، بتواند خدمتي به اين شهر و همشهريانش داشته باشد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اطلاعات تبریز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است. طراحی و تولید توسط web Yazilim