آگهی روزنامه

آگهی های روزنامه اطلاعات

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان باارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای

شركت عمران شهرجديد سهند در نظردارد مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب انبوه سازان یا پیمانکاران ذیصلاح جهت تهیه نقشه های اجرایی و احداث واحدهای مسکونی آپارتمانی پروژه های طرح اقدام ملی شهر جدیدسهند به شرح جدول ذیل وبا ارزیابی کیفی راازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسنادمناقصه تاارائه پیشنهادمناقصه گران وبازگشایی پاکتهاازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکورودریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت درمناقصه محقق سازند.

ردیف

شماره مناقصه

شماره قطعه

عنوان پروژه

تعداد واحد مسکونی

مساحت عرصه(مترمربع)

ضوابط ساخت قطعات با تراکم زیاد:

1

2099001384000115

1418A2

جنت

322

14753

حداکثر سطح اشغال بنا 40% مساحت قطعه تعیین می شود.

محدوده ساخت و ساز به فاصله 3/5 متر از سه بر شرقی - غربی - شمالی و به فاصله 7 متر از بر جنوبی تعیین می گردد.

حداکثر تراکم ساختمانی 240 در صد مساحت قطعه تعیین می گردد.

تامین یک واحد پارکینگ به ازای هر واحد مسکونی ضروری است.

حداکثر احداث تعداد 6 طبقه روی پیلوت مجاز مجاز است.

احداث زیر زمین جهت تامین پارکینگ ، انبار، موتورخانه در 70درصد قطعه مجاز است. 

2

2099001384000116

1418A3

ولایت

443

20319

3

2099001384000117

1410AB3

دی

361

17629

4

2099001384000118

1410AB4

خرداد

944

46143

تاریخ انتشارمناقصه درسامانه تاریخ25/11/99میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه ازسایت: ساعت11 روزشنبه تاریخ02/12/99
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت9 صبح روزدوشنبه تاریخ18/12/99
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت10 روزدوشنبه تاریخ18/12/99
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزارجهت دریافت اطلاعات بیشتردرخصوص اسناد مناقصه وارائه پاکتهای الف :آدرس شهرجدیدسهند-فازدوم- بالاترازجایگاه سی ان جی –شرکت عمران شهرجدیدسهند طبقه همکف - واحد پیمان و رسیدگی وتلفن 5-33437701-041
اطلاعات تماس سامانه ستادجهت انجام مراحل عضویت درسامانه :
مرکزتماس : 41934-021دفترثبت نام :88969737 و 85193768


روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید سهند

 

اطلاعات تبریز

تبريز به گواه تاريخ، شهري با قدمت بيش از چهارهزار ساله مهد تمدن و شهرنشيني و مرکز مبادلات تجاري و بازرگاني در شنالغرب ايران هست. اطلاعات تبریز سعی دارد با شناساندن تبريز به هموطنان در داخل و خارج از کشور، بتواند خدمتي به اين شهر و همشهريانش داشته باشد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اطلاعات تبریز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است. طراحی و تولید توسط web Yazilim