آگهی روزنامه

آگهی های روزنامه اطلاعات

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده)یک مرحله ای

تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسنادمناقصه تاارائه پیشنهادمناقصه گران وبازگشایی پاکتهاازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهدشد ولازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکورودریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت درمناقصه محقق سازند.

ردیف

شرح موضوع مناقصه عمومی

شماره مناقصه در سامانه ستاد

گواهی صلاحیت پیمانکاری مورد نیاز

1

خدمات عمومی  (تنظیفات ، تشریفات و پذیرایی، نامه رسانی، تعمیرات و نگهداری ‏تاسیسات مکانیکی ، الکتریکی ساختمان مرکزی و محوطه و بوستان هشت بهشت) شرکت عمران شهر جدید سهند

2000001384000001

صلاحیت خدمات عمومی از اداره کل کار وامور اجتماعی و پروانه کسب از اتحادیه صنف شرکتهای خدماتی وپشتیبانی

 

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 24/01/1400 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی از سایت: تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ  29/01/1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد و اسناد ارزیابی کیفی: تا ساعت 9 صبح روز  دوشنبه مورخ 13/02/1400

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 13/02/1400

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزارجهت دریافت اطلاعات بیشتردرخصوص اسنادمناقصه وارائه پاکتهای الف :آدرس شهرجدیدسهند-فازدوم- بالاترازجایگاه سی ان جی –شرکت عمران شهرجدیدسهندطبقه همکف – واحدپیمان ورسیدگی وتلفن 5-33437701-041

اطلاعات تماس سامانه ستادجهت انجام مراحل عضویت درسامانه  :

مرکزتماس  : 41934-021

دفترثبت نام :88969737 و 85193768

اطلاعات تبریز

تبريز به گواه تاريخ، شهري با قدمت بيش از چهارهزار ساله مهد تمدن و شهرنشيني و مرکز مبادلات تجاري و بازرگاني در شنالغرب ايران هست. اطلاعات تبریز سعی دارد با شناساندن تبريز به هموطنان در داخل و خارج از کشور، بتواند خدمتي به اين شهر و همشهريانش داشته باشد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اطلاعات تبریز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است. طراحی و تولید توسط web Yazilim