آگهی روزنامه

آگهی های روزنامه اطلاعات

آگهی مناقصه عمومی خرید 5 دستگاه پالت تراک برقی )ایستاده و صندلی دار( شرکت داروسازي شهید قاضی

لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی به تاریخ 01/10/0011 لغایت 01 روز به محل کارخانه واقع در کیلومتر 01 جاده تبریز به طرف تهران، باالتر از پاسگاه پلیس راه، روبروي مرکز آموزش جهاد کشاورزي، خیابان سرم دارو، واحد دبیرخانه محرمانه و یا دفتر مرکزي شرکت واقع در تهران به آدرس: بلوار مرزداران، نرسیده به پل یادگار امام، خیابان فرشتگان، پالک 3 مراجعه نمایند. تاریخ زمان اتمام مناقصه و تحویل پاکت ها پایان وقت اداري 01/10/0011 بوده و این زمان تمدید نمی گردد. ضمناً اسناد مناقصه در سایت اینترنتی شرکت به آدرس com.infusion-sgco.www نیز قابل مشاهده، تکمیل و ارائه به شرکت می باشد.

اطلاعات تبریز

تبريز به گواه تاريخ، شهري با قدمت بيش از چهارهزار ساله مهد تمدن و شهرنشيني و مرکز مبادلات تجاري و بازرگاني در شنالغرب ايران هست. اطلاعات تبریز سعی دارد با شناساندن تبريز به هموطنان در داخل و خارج از کشور، بتواند خدمتي به اين شهر و همشهريانش داشته باشد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اطلاعات تبریز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است. طراحی و تولید توسط web Yazilim